Een tand of kies verliezen vindt niemand leuk. U durft misschien niet meer te lachen of te praten. Het is lastig met eten. Gelukkig zijn daar tegenwoordig oplossingen voor die zo natuurlijk voelen en ogen dat het lijkt alsof het uw eigen gebit is.

 

Een implantaat nemen is meer dan een gaatje laten vullen. Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat informeren en adviseren over implantaten. Wat is een implantaat eigenlijk? Wanneer is een implantaat een oplossing? Wat is de beste oplossing voor u? Wat kunt u van de behandeling verwachten? Bij wie kunt u terecht om een implantaat te laten plaatsen? Kan het mis gaan?

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een schroef. Ze zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar het bot makkelijk aan hecht.

Tegenwoordig maken we onderscheid tussen zogenaamde één-fase en twee-fasen implantaten.

Eén-fase implantaat
Dit is een implantaat dat in één behandeling wordt geplaatst. Het implantaat bestaat uit een deel dat in het bot wordt verankerd en een deel dat boven het tandvlees uitsteekt. De twee delen vormen samen één geheel. Na een aantal weken plaatst de tandarts een kroon, brug of kunstgebit op het uitstekende deel.

Twee-fasen implantaat
Dit implantaat wordt in twee delen geplaatst. In de eerste fase wordt een deel in het bot geplaatst en weer met tandvlees bedekt. Enkele maanden later, als het implantaat in het bot is gegroeid, volgt de plaatsing van het tweede deel. De implantoloog maakt een kleine opening in het tandvlees en zet een  zogenaamde (healing) abutment of opbouw op het ingegroeide implantaat. Een aantal weken daarna plaatst hij een kroon, brug of kunstgebit op de opbouw.

Implantaat met kroon of brug?

Implantaten hebben een aantal voordelen. Een belangrijk voordeel is dat de behandeling zich beperkt tot de plaats waar het probleem zich voordoet. Een implantaat vervangt de ontbrekende tand of kies zonder de andere tanden of kiezen te belasten, terwijl voor een brug aangrenzende tanden en kiezen moeten worden bijgeslepen. Met een implantaat spaart u dus uw eigen tanden en kiezen. Een belangrijk voordeel voor uw mond in z’n geheel, vooral op langere termijn. Bovendien gaan implantaten vaak een leven lang mee.

Ander voordeel is dat een implantaat de tand of kies inclusief de wortel vervangt. Een brug vervangt alleen de tand of kies. Het bot rondom de verwijderde wortel slinkt op den duur, terwijl bij een implantaat de contouren van uw kaak en uw tandvlees intact blijven. Ook na jaren ziet niemand dat het niet uw eigen tanden of kiezen zijn. Met een implantaat spaart u uw andere tanden.

Als implantaten niet de juiste oplossing voor u zijn, kunnen een uitneembaar plaatje met een tand, een uitneembaar frame met tanden of een vaste brugconstructie een alternatief zijn.

Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het van belang dat het tandvlees er omheen gezond is. Is dat niet het geval, dan is het raadzaam daar eerst wat aan te laten doen.

De kans van slagen van een implantaat operatie is zeer groot. Daarbij zijn de meeste patiënten tevreden tot zeer tevreden over het resultaat.

Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kunt u direct na plaatsing van een implantaat tijdelijk last hebben van napijn of een zwelling. Een enkele keer komt het voor dat een implantaat niet integreert en moet worden verwijderd. De kans hierop is groter als u rookt.

Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt zo natuurlijk dat u haast zou vergeten dat u ooit een tand of kies verloor!

Maar… ook rond implantaten kunnen ontstekingen ontstaan van het omliggende tandvlees en kaakbot. Daarom is na het plaatsen van  implantaten een goede dagelijkse mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan uw tandarts zeer belangrijk, net als voor uw eigen tanden en kiezen.